Ivana Diković Božac

Magistra poslovne ekonomije

Preddiplomski i diplomski studij pohađala je na Fakultetu za ekonomiju i turizam dr. Mijo Mirković u Puli, smjer Financijski management, gdje je 2013. godine diplomirala te stekla titulu “Magistra poslovne ekonomije”.

U svijet prakse krenula je 2011. godine kao administrator u građevinskom poduzeću. Već tada težila je razumijevanju računovodstvenih pojmova, čitala stručne časopise, učila od kolega vrsnih računovođa.

 

Rad u administraciji omogućio joj je da bolje razumije i primjenjuje propise iz područja zaštite na radu i zaštite okoliša, da se upozna sa politikom zapošljavanja kadrova i održi brojne razgovore za posao te samostalno odlučuje o osobama koje su najprikladnije za određeno radno mjesto. Upoznala je proizvodni proces od izdavanja radnog naloga do fakturiranja. Međutim, uvijek je težila financijama i računovodstvu što je u konačnici dovelo do toga da je 2016. godine pokrenula vlastiti ured u kojem pruža usluge računovodstva i poslovnog savjetovanja. Kvalitetu rada i usluga koje pruža temelji kako na formalnom obrazovanju, tako i na konstantnom stručnom usavršavanju uz poštivanje etike profesionalnih računovođa.

  • ivana@solvens3p.com

“Acta non vreba”

“Djela, ne riječi.”